Členské příspěvky

Členské příspěvky členů klubu jsou jediný příjem, který je možné použit pro provoz klubu bez daných podmínek (dotací apod.). Bohužel i na náš klub se přenáší zvýšené náklady s provozem. Ač jsme dlouhodobě drželi členské příspěvky na co nejnižší hladině, pro rok 2022/2023 jsme nuceni platby navýšit.

Výkonný výbor schválil novou výši členských příspěvků pro rok 2022/2023 na částku 3000 Kč a pro kategorii Školička 1500 Kč. V případě druhého hráče – sourozence, je na druhý příspěvek sleva 50% tj. 1500 Kč.

Hráči trenérů a vedoucích týmů jsou od poplatku osvobozeni. Chceš se tak stát trenérem? 

Členské příspěvky
Částka 3000 Kč (Kategorie Školička 1500 Kč)
Číslo účtu 4945977003 / 0800
Variabilní symbol rodné číslo
Text jméno hráče a rok narození
Slevy V případě, že máte v klubu 2 hráče, první hráče platí 3000 Kč, druhý poté 50% sleva tj. 1500 Kč.
VyjímkyHráči trenérů a vedoucích týmů členské příspěvky hradit nemusí.
Termín platby 15.9.2022

FC HUSTOPEČEJAK SE ZAREGISTROVAT

Aby jste byl náš plnohodnotný hráč, je potřeba se zaregistrovat. Získáte tzv. ID FAČR. V případě, že jste již hráč jiného klubu, je nutné dokončit převod do našeho klubu.  V tomto případě kontaktujte trenéra Vaší kategorie.

Pro registrace prosím vyplňte FAČR přihlášku. Toto předejte prosím trenérovi nebo zašlete na email.

Jste již zaregistrován a nevíte své ID FAČR? Přejděte na tento odkaz a vyhledejte hráče.

CHCETE SE STÁT SOUČASTÍ NAŠEHO KLUBU?

All contents © copyright 2021, FC Hustopeče. Práva vyhrazena.